Chứng từ đầu vào

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán tiền mặt > Quy trình thực hiện >

Chứng từ đầu vào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Phiếu thu

-       Biên lai thu tiền

-       Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí toà án.

-       Biên lai thu tiền nộp NSNN

-       Biên lai thu tiền thi hành án (Theo đơn yêu cầu)

-       Phiếu chi

-       Giấy đề nghị tạm ứng

-       Chứng từ khác có liên quan

Xem thêm:

-       Thiết lập các danh mục.

-       Cập nhật các chứng từ phát sinh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.