Giới thiệu về MISA Panda.NET 2011

Navigation:  »No topics above this level«

Giới thiệu về MISA Panda.NET 2011

Return to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị thi hành án trong công tác hạch toán các nghiệp vụ kế toán. MISA Panda.NET 2011 hoạt động tốt cả trên máy tính cá nhân cũng như trong mạng nội bộ, giúp nhiều người sử dụng cùng làm việc trên một tệp dữ liệu kế toán. MISA Panda.NET 2011 được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server Express mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao.

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán thi hành án ban hành theo thông tư  số 91/2010/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2010 và luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất:

image1

image2

 

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.