In

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Nhóm tài khoản >

In

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để in danh sách nhóm tài khoản, tại màn hình danh sách nhóm tài khoản, nhấn nút <<In>> trên thanh công cụ.

-       Chọn các điều kiện in trên hộp thoại Chọn cột cần in.

-       Nhấn nút <<In>> trên hộp thoại Chọn cột cần in, phần mềm sẽ tự động lấy lên danh sách của nhóm tài khoản theo điều kiện đã chọn

image79

Xem thêm:

-       Danh sách Nhóm tài khoản

-       Sửa Nhóm tài khoản

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.