Khai báo số dư ban đầu

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu >

Khai báo số dư ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Việc nhập số dư ban đầu chỉ thực hiện một lần duy nhất khi bắt đầu sử dụng phần mềm MISA Panda.NET 2011.

Số dư của các kỳ (Tháng) tiếp theo trong năm phần mềm sẽ tự động tính dựa trên cơ sở số liệu phát sinh được nhập hàng tháng.

image96

Khi nhập số dư ban đầu sẽ được phân ra theo các loại số dư sau:

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng theo quyết định

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài sản, tang vật

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài khoản khác

-       Số dư TK theo dõi tất cả tài khoản

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, kho bạc

Xem thêm:

-       Thiết lập thông tin về hệ thống

-       Khai báo danh mục

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.