Khởi động MISA Panda.NET 2011

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng >

Khởi động MISA Panda.NET 2011

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Nhấn nút Start, chọn mục Programs.

-       Chọn tiếp MISA Panda.NET 2011.

-       Kích chọn biểu tượng phần mềm image19, xuất hiện màn hình đăng nhập:

image20

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.