Khuyến nghị tối ưu khi sử dụng

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt >

Khuyến nghị tối ưu khi sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của đơn vị, MISA Panda.NET 2011 có chế độ sao lưu dữ liệu tự động mỗi khi kết thúc chương trình. NSD nên đặt chế độ này để dữ liệu của đơn vị mình luôn an toàn, tránh những rủi ro khách quan như mất điện đột ngột,...

Để đặt chế độ sao lưu tự động, sau khi mở Dữ liệu kế toán MISA Panda.NET 2011, vào menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn trang Sao lưu tại phần tùy chọn sau đó tích chọn vào ô Tự động sao lưu dữ liệu khi kết thúc chương trình.

Xem thêm:

-       Yêu cầu hệ thống

-       Hướng dẫn cài đặt

-       Hướng dẫn gỡ bỏ

-       Cài đặt một số tiện ích khác

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.