Mô hình hóa hoạt động kế toán tiền mặt

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán tiền mặt >

Mô hình hóa hoạt động kế toán tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Sơ đồ quy trình kế toán Thu tiền mặt.

image111

Sơ đồ quy trình kế toán chi tiền mặt:

image112

Xem thêm:

-       Nội dung

-       Thiết lập các danh mục.

-       Cập nhật các chứng từ phát sinh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.