Phục hồi dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp >

Phục hồi dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép NSD phục hồi lại dữ liệu trong trường hợp dữ liệu bị hỏng.

Cách thao tác

-       Chọn DLKT cần sao lưu trong danh sách.

-       Vào menu Tệp\Phục hồi dữ liệu sau đó chọn chức năng Sao lưu dữ liệu nhanh hoặc Sao lưu dữ liệu cao cấp.

Xem thêm:

-       Phục hồi dữ liệu nhanh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.