Quy trình thực hiện

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Sổ cái >

Quy trình thực hiện

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Chứng từ đầu vào

-       Thiết lập các danh mục

-       Cập nhật chứng từ phát sinh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.