Sao lưu dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp >

Sao lưu dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép tạo ra các bản sao lưu DLKT, đề phòng trường hợp mất mát hoặc hỏng dữ liệu do nhiều nguyên nhân khách quan.

Cách thao tác

-       Chọn DLKT cần sao lưu trong danh sách.

-       Vào menu Tệp, chọn chức năng image304, sau đó chọn Sao lưu dữ liệu nhanh/ Sao lưu dữ liệu cao cấp.

Xem thêm:

-       Sao lưu dữ liệu nhanh

-       Sao lưu dữ liệu cao cấp

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.