Thiết lập các danh mục

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Sổ cái > Quy trình thực hiện >

Thiết lập các danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến Tiền mặt trong chương trình MISA Panda.NET 2011, NSD cần phải khai báo một số thông tin về danh mục ban đầu gồm:

-       Danh mục quyết định thi hành án

-       Danh mục nhóm quyết định thi hành án

-       Danh mục Chấp hành viên

-       Danh mục đối tượng phải thi hành án

-       Danh mục đối tượng được thi hành án

-       ...

Xem thêm:

-       Chứng từ đầu vào

-       Cập nhật chứng từ phát sinh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.