Xóa báo cáo đối chiếu tổng hợp KQ THA

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Nhập báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả thi hành án. >

Xóa báo cáo đối chiếu tổng hợp KQ THA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả THA, tại màn hình danh sách các báo cáo, chọn báo cáo muốn xóa, nhấn nút <<Xóa>> trên thanh công cụ.

-       Nhấn nút <<Yes>> trên hộp thoại xác nhận xóa báo cáo.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.