Xóa báo cáo tổng hợp

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Tổng hợp báo cáo tài chính >

Xóa báo cáo tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa một báo cáo tổng hợp, tại màn hình danh sách các báo cáo, chọn báo cáo cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> trên thanh công cụ.

-       Nhấn nút <<Yes>> trên hộp thoại xác nhận thông tin xóa báo cáo.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.