Xem, in chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Sổ cái > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh > Chứng từ nghiệp vụ khác >

Xem, in chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image125 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

Xem thêm:

-       Danh sách Chứng từ nghiệp vụ khác

-       Thêm/Sửa Chứng từ nghiệp vụ khác

-       Xóa Chứng từ nghiệp vụ khác

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.