Xóa Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp > Chuyển đổi chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án >

Xóa Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Kích chuột vào biểu tượng image225 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Xem thêm:

-   Danh sách Chứng từ Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

-   Thêm/Sửa Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.