Xóa người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống > Quản lý người dùng >

Xóa người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa một người dùng, tại danh sách người dùng, chọn đối tượng muốn xóa, chọn biểu tượng image225 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Xem thêm:

-       Nhập khẩu người dùng

-       Danh sách người dùng

-       Thêm/Sửa người dùng

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.