Xóa Nhóm người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống > Nhóm người dùng >

Xóa Nhóm người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa một nhóm người dùng ra khỏi danh sách, chọn nhóm người dùng muốn xóa, chọn biểu tượng image225 trên thanh công cụ

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Xem thêm:

-       Nhập khẩu nhóm người dùng

-       Danh sách nhóm người dùng

-       Thêm/Sửa Nhóm người dùng

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.