Xóa Nhật ký truy cập

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống > Nhật ký truy cập >

Xóa Nhật ký truy cập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Kích chuột chọn dòng truy cập cần xóa

-       Kích chuột vào biểu tượng image225 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Xem thêm:

-       Danh sách nhật ký truy cập

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.