Xóa Phiếu chuyển kho nội bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tài sản – Tang vật > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh > Phiếu chuyển kho nội bộ >

Xóa Phiếu chuyển kho nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Kích chuột vào biểu tượng image122 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image124 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Xem thêm:

-       Danh sách Chứng từ chuyển kho nội bộ

-       Thêm/Sửa Chứng từ chuyển kho nội bộ

-       Xem, in Chứng từ chuyển kho nội bộ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.