Xóa Séc chuyển khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tiền gửi ngân hàng > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ kế toán Tiền gửi ngân hàng phát sinh > Séc chuyển khoản >

Xóa Séc chuyển khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Kích chuột vào biểu tượng image122 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image124 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Xem thêm:

-       Danh sách Séc chuyển khoản

-       Thêm/Sửa Séc chuyển khoản

-       Xem, in chứng từ chuyển khoản

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.