Xóa Tài khoản ngân hàng

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Tài khoản ngân hàng >

Xóa Tài khoản ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa một Tài khoản ngân hàng, kích chọn Tài khoản ngân hàng cần xóa.

-       Kích chuột vào biểu tượng image72 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

Xem thêm:

-       Danh sách tài khoản ngân hàng

-       Thêm/Sửa tài khoản ngân hàng

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.