Xóa Tài sản tang vật

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Tài sản, tang vật >

Xóa Tài sản tang vật

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa một tài sản, tang vật, tại màn hình Danh mục tài sản, tang vật, chọn tài sản, tang vật muốn xóa, nhấn nút <<Xóa>> trên thanh công cụ.

-       Nhấn nút <<Yes>> trên hộp thoại xác nhận thông tin xóa tài sản, tang vật.

Xem thêm:

-       Danh sách Tài sản tang vật

-       Thêm/Sửa Tài sản tang vật

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.