Nhập khẩu danh mục

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp > Nhập khẩu dữ liệu >

Nhập khẩu danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép NSD nhập khẩu các Danh mục: đối tượng phải thi hành án, đối tượng được thi hành án, quyết định thi hành án, tài sản tang vật...vào phần mềm MISA Panda.NET 2011.

Cách thao tác

-   Vào menu Tệp\Nhập khẩu dữ liệu, NSD thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Loại nhập  khẩu dữ liệu:

image291

-   NSD tích chọn Xuất khẩu báo cáo tài chính sau đó nhấn <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 2: Chọn dữ liệu cần nhập khẩu:

image292

-   Nhập tên tệp lưu dữ liệu xuất khẩu danh mục bằng cách tích vào biểu tượng image287.

-   Sau khi chọn tên tệp lưu dữ liệu nhập khẩu thì nhấn <<Tiếp tục>> để tiến hành nhập khẩu danh mục:

Bước 3: Chọn các danh mục cần nhập khẩu

image293

-   Tích chọn các danh mục mà NSD muốn nhập khẩu, bằng cách tích vào biểu tượng image201.

-   Nhấn nút <<Thực hiện>> để nhập khẩu danh mục.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.