Danh sách Nhật ký truy cập

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống > Nhật ký truy cập >

Danh sách Nhật ký truy cập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép theo dõi tất cả các thao tác của NSD đối với dữ liệu kế toán của doanh nghiệp. NSD có thể căn cứ vào chức năng này để theo dõi nguyên nhân, thời gian gây ra việc thay đổi dữ liệu của doanh nghiệp.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Nhật ký truy cập, xuất hiện màn hình:

image231

Xem thêm:

-       Xóa nhật ký truy cập

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.