Cài đặt một số tiện ích khác

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt >

Cài đặt một số tiện ích khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Trên đĩa CD-ROM còn có bộ cài đặt của một số phần mềm tiện ích khác.

-       Để có thể cài đặt các phần mềm này, nhấn chuột vào nút <<Tiện ích>> trên màn hình giới thiệu của đĩa CD-ROM.

-       Khi đó, người dùng có thể thấy được danh sách các phần mềm tiện ích. Nhấn chuột vào tên của phần mềm cần sử dụng để thực hiện cài đặt phần mềm đó vào máy tính.

image18

Xem thêm:

-       Yêu cầu hệ thống

-       Hướng dẫn cài đặt

-       Hướng dẫn gỡ bỏ

-       Khuyến nghị tối ưu khi sử dụng

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.