Thay đổi chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp >

Thay đổi chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép thực hiện thay đổi toàn bộ các thông tin phát sinh liên quan đến Quyết định thi hành án mà một chấp hành viên đang theo dõi sang chấp hành viên mới.

Cách thao tác

-   Vào menu Tệp\Thay đổi chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

-   Chọn Chấp hành viên cần thực hiện chuyển đổi thông tin, sau đó nhấn nút <<Lấy dữ liệu>>, phần mềm sẽ tự động liệt kê tất cả các Quyết định thi hành án mà chấp hành viên đang theo dõi.

-   Tại cột Chấp hành viên, tương ứng với mỗi quyết định, chọn Chấp hành viên mới.

-   Sau đó nhấn nút <<Cất>>, khi đó phần mềm sẽ tự động cập nhật lại toàn bộ các thông tin liên quan đến quyết định được chọn sang chấp hành viên mới.

image324

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.