Thêm/Sửa Báo cáo đối chiếu tổng hợp KQ THA của chấp hành viên.

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Nhập báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả thi hành án. >

Thêm/Sửa Báo cáo đối chiếu tổng hợp KQ THA của chấp hành viên.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để Thêm Báo cáo đối chiếu tổng hợp KQ THA

-       Tại màn hình danh sách các báo cáo của chấp hành viên, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện hộp thoại nhập số liệu cho báo cáo.

-       Nhấn nút <<Lấy số liệu của KT>>, phần mềm sẽ tự động tổng hợp số liệu lên cột Số liệu của KT trên báo cáo.

-       Ngoài việc nhập số liệu tại cột Số liệu của CHV, NSD có thể sao chép số liệu của kế toán sang cột Số liệu của CHV bằng cách nhấn nút <<Sao chép số liệu của KT sang CHV>>.

-       Nhấn nút <<Tổng hợp số liệu>> để tổng hợp số liệu trên báo cáo.

-       Nhấn nút <<Xem báo cáo>> để xem báo cáo đối chiếu tổng hợp KQ THA của chấp hành viên.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin báo cáo vừa lập.

Để Sửa Báo cáo đối chiếu tổng hợp KQ THA

-       Tại màn hình danh sách các báo cáo, chọn báo cáo cần sửa, nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện màn hình báo cáo của chấp hành viên, sửa các thông tin cần thiết

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin vừa sửa.

image191

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.