Thống kê

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 >

Thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng Thống kê cho phép NSD thống kê dữ liệu theo một khoảng thời gian nhất định, theo Quyết định thi hành án hoặc Đối tượng.

Cách thao tác:

-       Vào Menu Nghiệp Vụ\Thống kê, xuất hiện màn hình Thống kê

-       Chọn đối tượng cần liệt kê theo là Quyết định THA hay Đối tượng

-       Chọn kỳ báo cáo cần thống kế, nhấn nút <<Liệt kê>>, phần mềm sẽ thống kê danh sách theo điều kiện đã chọn.

-       Tại phần danh sách Quyết định hoặc Đối tượng, chọn Quyết định hoặc Đối tượng cần liệt kê chứng từ.

-       Nhấn nút <<Liệt kê chứng từ>> để liệt kê các chứng từ liên quan đến Quyết định hoặc Đối tượng vừa chọn.

image206

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.