Danh sách nhóm người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống > Nhóm người dùng >

Danh sách nhóm người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép thiết lập và quản lý danh sách nhóm người dùng truy cập và thao tác với dữ liệu kế toán của đơn vị thi hành án.

Cách thực hiện

-       Vào menu Hệ thống\Nhóm người dùng, xuất hiện màn hình Nhóm người dùng :

image227

      Màn hình danh sách: Danh sách nhóm người dùng dữ liệu kế toán của đơn vị thi hành án với các thông tin như: Tên nhóm, Diễn giải, Tại đây, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Nhóm người dùng, sửa nhóm người dùng, xóa nhómngười dùng, nhập khẩu nhóm người dùng, In nhóm người dùng và Nạp

Xem thêm:

-       Nhập khẩu nhóm người dùng

-       Thêm/Sửa Nhóm người dùng

-       Xóa Nhóm người dùng

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.