Chứng từ đầu vào

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tài sản – Tang vật > Quy trình thực hiện >

Chứng từ đầu vào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Phiếu nhập kho

-       Phiếu xuất kho

-       Giấy đề nghị nhập kho tài sản, tang vật

-       Giấy đề nghị xuất kho tài sản, tagn vật

-       ...

Xem thêm:

-       Thiết lập các danh mục.

-       Cập nhật các chứng từ phát sinh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.