Quy trình thực hiện

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tài sản – Tang vật >

Quy trình thực hiện

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Chứng từ đầu vào

-       Thiết lập các danh mục.

-       Cập nhật các chứng từ phát sinh

Xem thêm:

-       Nội dung

-       Mô hình hóa hoạt động kế toán Tài sản – Tang vật

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.