Mô hình hóa hoạt động kế toán Tài sản – tang vật

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tài sản – Tang vật >

Mô hình hóa hoạt động kế toán Tài sản – tang vật

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Sơ đồ quy trình nhập kho tài sản, tang vật

image158

Sơ đồ quy trình xuất kho tài sản, tang vật

image159

Xem thêm:

-       Nội dung

-       Thiết lập các danh mục.

-       Cập nhật các chứng từ phát sinh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.