Thêm/Sửa Phân loại tài sản, tang vật

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Phân loại tài sản, tang vật >

Thêm/Sửa Phân loại tài sản, tang vật

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm mới loại tài sản, tang vật

-       Tại màn hình danh mục loại tài sản, tang vật, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp thoại Loại tài sản, tang vật, nhập các thông tin cần thiết như: mã loại, tên loại, thuộc loại, ghi chú (nếu có)

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về loại tài sản, tang vật vừa thêm.

Để sửa thông tin về loại tài sản, tang vật

-       Tại màn hình danh sách loại tài sản, tang vật, chọn loại tài sản, tang vật muốn sửa thông tin.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Nhập các thông tin muốn sửa.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về loại tài sản, tang vật vừa sửa.

image69

Xem thêm:

-       Danh sách Phân loại tài sản, tang vật

-       Xóa Phân loại tài sản, tang vật

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.