Khai báo danh mục

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu >

Khai báo danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng khai báo danh mục trên phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD khai báo thông tin của các đối tượng liên quan đến các nghiệp vụ tài chính kế toán phát sinh tại đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong quá trình hạch toán.

Danh sách các danh mục:

-       Danh mục Đối tượng phải thi hành án

-       Danh mục Đối tượng được thi hành án

-       Danh mục Chấp hành viên

-       Danh mục Nhà cung cấp

-       Danh mục Ủy ban nhân dân

-       Danh mục Đối tượng khác

-       Danh mục Quyết định thi hành án

-       Danh mục Nhóm quyết định thi hành án

-       Danh mục Bản án

-       Danh mục Loại án

-       Danh mục Tài sản, tang vật

-       Danh mục Kho

-       Danh mục Phân loại tài sản, tang vật

-       Danh mục Hệ thống tài khoản

-       Danh mục Nhóm tài khoản

-       Danh mục Tài khoản kết chuyển

-       Danh mục Tài khoản ngầm định

-       Danh mục Tiền tệ

-       Danh mục Tài khoản ngân hàng

-       Danh mục Mã thống kê

-       Danh mục Đơn vị trực thuộc

Xem thêm:

-       Thiết lập thông tin về hệ thống

-       Khai báo số dư ban đầu

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.