Phiếu chi

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán tiền mặt > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ kế toán tiền mặt phát sinh >

Phiếu chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 hỗ trợ NSD lập, in các phiếu chi một cách nhanh chóng thay thế hoàn toàn công việc thủ công. Đồng thời, với phần mềm này NSD dễ dàng theo dõi, quản lý, xem chi tiết các khoản chi tiền mặt phát sinh tại đơn vị.

image129

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu chi

Xem thêm:

-       Danh sách Phiếu chi

-       Thêm/Sửa Phiếu chi

-       Xóa Phiếu chi

-       Xem, in chứng từ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.