Tiện ích tìm kiếm

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán tiền mặt > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ kế toán tiền mặt phát sinh > Phiếu thu >

Tiện ích tìm kiếm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD tìm kiếm chứng từ theo một hoặc một số điều kiện nhất định

Các thao tác

-       Tại màn hình danh sách chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image127  trên thanh công cụ, xuất hiện hộp thoại:

image66 image66 image128

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Điều kiện

Chọn người nộp tiền trong danh sách.

Tìm theo

Họ tên của người nộp

Cách tìm

Số chứng minh nhân dân của người nộp tiền

Hướng tìm

Địa chỉ của người nộp tiền

Phân biệt chữ hoa, chữ thường

Lý do nộp tiền

Tìm kiếm

Những thông tin đi kèm với phiếu thu

Kết thúc

Ngày phiếu thu, tức ngày phát sinh ra phiếu thu hiện thời

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.