Phiếu thu

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán tiền mặt > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ kế toán tiền mặt phát sinh >

Phiếu thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 hỗ trợ NSD lập, in các phiếu thu một cách nhanh chóng thay thế hoàn toàn công việc thủ công. Đồng thời, với phần mềm này NSD dễ dàng theo dõi, quản lý, xem chi tiết các khoản thu tiền mặt phát sinh tại đơn vị.

Tại màn hình Phiếu thu, NSD có thể thực hiện chức năng Thêm, Sửa, Xóa, In, Nạp.

image113

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu thu

Xem thêm:

-       Danh sách Phiếu thu

-       Thêm/Sửa Phiếu thu

-       Xóa Phiếu thu

-       Xem, in chứng từ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.