Danh sách Đối tượng được thi hành án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Đối tượng được thi hành án >

Danh sách Đối tượng được thi hành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung:

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD khai báo các đối tượng được thi hành án có liên quan đến các nghiệp vụ tài chính kế toán phát sinh tại cơ quan thi hành án.

Tại màn hình Đối tượng phải thi hành án, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm, In, Nạp.

Cách thực hiện:

-       Vào menu Danh mục\ Đối tượng được thi hành án

image44

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Đối tượng được thi hành án

-       Xóa Đối tượng được thi hành án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.