Thêm/Sửa Mã thống kê

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Mã thống kê >

Thêm/Sửa Mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm Mã thống kê

-       Tại màn hình danh mục Mã thống kê, kích chuột vào biểu tượng image92 trên thanh công cụ

-       Trên hộp hội thoại Thông tin chi tiết mã thống kê, nhập thông tin cần thiết như: mã thống kê, tên thống kê, ghi chú (nếu có)

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu mã thống kê mới

Để sửa Mã thống kê

-       Tại màn hình Danh mục mã thống kê, kích chọn Mã thống kê cần sửa (Không chọn mã thống kê chương trình đã xây dựng sẵn)

-       Kích chuột vào biểu tượng image89 trên thanh công cụ

-       Trên hộp hội thoại Thông tin chi tiết mã thống kê sửa các thông tin cần thiết

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin vừa sửa.

image93

Xem thêm:

-       Danh sách Mã thống kê

-       Xóa Mã thống kê

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.