Xóa Mã thống kê

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Mã thống kê >

Xóa Mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa một Mã thống kê, kích chọn Mã thống kê cần xóa.

-       Kích chuột vào biểu tượng image72 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, nhấn nút <<Yes>>.

Xem thêm:

-       Danh sách Mã thống kê

-       Thêm/Sửa Mã thống kê

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.