Thêm/Sửa Chứng từ chuyển kho nội bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tài sản – Tang vật > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh > Phiếu chuyển kho nội bộ >

Thêm/Sửa Chứng từ chuyển kho nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép NSD lập và in các chứng từ chuyển kho nội bộ khi phát sinh nghiệp vụ chuyển kho tài sản – tang vật của đơn vị.

image168

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người thực hiện

Tên người thực hiện chuyển kho nội bộ

Thủ kho nhập

Tên thủ kho nhập tài sản, tang vật chuyển đến

Thủ kho xuất

Tên thủ kho xuất tài sản, tang vật chuyển đến

Diễn giải

Lý do chuyển kho nội bộ tài sản, tang vật

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chuyển kho nội bộ sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Ngày CT

Ngày chứng từ lập chứng từ chuyển kho nội bộ tài sản, tang vật

Số CT

Số Phiếu chuyển kho nội bộ tài sản tang vật

Số bảng kê

Số của bảng kê chứa Phiếu xuất kho này

Cách thao tác

*     Thêm mới một Phiếu xuất kho

-       Kích chuột vào biểu tượng image119 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới.

-       Nhập hoặc chọn tên người thực hiện chuyển kho nội bộ tài sản, tang vật bằng cách nhấn nút image120 ở cột Người thực hiện

-       Nhập tên của thủ kho kho nhập

-       Nhập tên của thủ kho kho xuất

-       Nhập mã tài sản hoặc chọn mã tài sản bằng cách nhấn nút image120 ở cột Mã tài sản.

-       Nhập hoặc chọn quyết định thi hành án bằng cách nhấn nút image120 ở cột Quyết định.

-       Nhập tên của tài sản tang vật trên diễn giải

-       Nhập hoặc chọn mã kho xuất kho bằng cách nhấn nút image120 ở cột Từ kho

-       Nhập hoặc chọn tài khoản kho xuất  bằng cách nhấn nút image120 ở cột Từ kho

-       Nhập hoặc chọn mã kho nhập kho bằng cách nhấn nút image120 ở cột Đến kho

-       Nhập hoặc chọn tài khoản nhập xuất  bằng cách nhấn nút image120 ở cột Đến kho

-       Nhập số lượng tài sản tang vật chuyển kho

-       Nhập đơn giá của tài sản, tang vật của tài sản, tang vật chuyển kho

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image120 ở cột Mã thống kê

-       Kích chuột vào biểu tượng image134 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

* Sửa Phiếu chuyển kho nội bộ

-       Kích chuột vào biểu tượng image122 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image123 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image134 để lưu thông tin vừa sửa.

Xem thêm:

-       Danh sách Chứng từ chuyển kho nội bộ

-       Xóa Phiếu chuyển kho nội bộ

-       Xem, in Chứng từ chuyển kho nội bộ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.