Danh sách Tài sản tang vật

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Tài sản, tang vật >

Danh sách Tài sản tang vật

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD khai báo tài sản tang vật có liên quan đến các quyết định thi hành án ở cơ quan thi hành án.

Tại màn hình tài sản tang vật, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm, Nạp và In.

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\ Tài sản tang vật.

image63

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Tài sản tang vật

-       Xóa Tài sản tang vật

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.