Thêm/Sửa Tài khoản ngân hàng

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Tài khoản ngân hàng >

Thêm/Sửa Tài khoản ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm Tài khoản ngân hàng

-       Tại màn hình Danh mục tài khoản ngân hàng, kích chuột vào biểu tượng image88 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Nhập thông tin về ngân hàng, nhập thông tin cần thiết như: Số tài khoản ngân hàng, Tên ngân hàng, Địa chỉ.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu Tài khoản ngân hàng mới

Để sửa Tài khoản ngân hàng

-       Tại màn hình danh mục tài khoản ngân hàng, kích chọn Tài khoản ngân hàng cần sửa

-       Kích chuột vào biểu tượng image89 trên thanh công cụ

-       Trên hộp hội thoại Nhập thông tin về ngân hàng sửa các thông tin cần thiết

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin vừa sửa

image90

Xem thêm:

-       Danh sách tài khoản ngân hàng

-       Xóa tài khoản ngân hàng

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.