Xóa Đơn vị trực thuộc

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Đơn vị trực thuộc >

Xóa Đơn vị trực thuộc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa một Đơn vị trực thuộc, kích chọn Đơn vị trực thuộc cần xóa.

-       Kích chuột vào biểu tượng image72 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

Xem thêm:

-       Danh sách Đơn vị trực thuộc

-       Thêm/Sửa Đơn vị trực thuộc

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.