Danh sách Hệ thống tài khoản

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Hệ thống tài khoản >

Danh sách Hệ thống tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung:

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản theo quy định chung của Bộ Tài chính. Tuy nhiên NSD có thể sửa đổi, thêm mới để có một hệ thống tài khoản phù hợp với yêu cầu hạch toán của đơn vị.

Việc thiết lập hệ thống tài khoản phải được thực hiện ngay từ đầu, trước khi nhập số dư và hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Phần này đòi hỏi người phụ trách kế toán phải tư duy khái quát được nhiệm vụ thu thập và cung cấp thông tin tài chính của đơn vị, để từ đó có cách tổ chức mở tài khoản chi tiết một cách khoa học và thuận tiện, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý thông tin tài chính của đơn vị.

Tại màn hình Hệ thống tài khoản, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Nạp và In.

image70

Cách thực hiện:

-       Vào menu Danh mục \Hệ thống tài khoản, hoặc kích chuột vào biểu tượng Hệ thống tài khoản trên sơ đồ quy trình của phân hệ Sổ cái.

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Tài khoản

-       Xóa Tài khoản

-       Chuyển tài khoản hạch toán

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.