Xóa Tài khoản

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Hệ thống tài khoản >

Xóa Tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa một tài khoản, kích chọn tài khoản cần xóa.

-       Kích chuột vào biểu tượng image72 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

Xem thêm:

-       Danh sách Hệ thống tài khoản

-       Thêm/Sửa Tài khoản

-       Chuyển tài khoản hạch toán

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.