Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài sản tang vật

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài sản tang vật

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo tài sản tang vật

image99

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại màn hình nhập số dư ban đầu kích kép chuột vào tài khoản cần nhập số dư, sau đó chọn kho có tài sản cần nhập số dư.

-       Khi nhóm tài khoản 114 được tích chọn theo dõi chi tiết theo đối tượng và quyết định, thì NSD cần nhập số dư cho chấp hành viên phụ trách thi hành quyết định đã được khai báo tại danh mục Tài sản, tang vật.

Xem thêm:

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng theo quyết định

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài khoản khác

-       Số dư TK theo dõi tất cả tài khoản

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, kho bạc

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.