Số dư TK theo tất cả tài khoản

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo tất cả tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Hiển thị số dư của tất cả các tài khoản đã nhập số dư và có dòng tổng cộng số dư theo từng cột từ đó NSD có thể kiểm tra được tính đúng đắn của việc nhập số dư đầu kỳ.

image102

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\Chọn Tất cả tài khoản”, NSD sẽ xem được số dư của tất cả các tài khoản đã nhập.

Xem thêm:

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng theo quyết định

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài sản, tang vật

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài khoản khác

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, kho bạc

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.