Thông tin đơn vị

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Thiết lập thông tin về hệ thống >

Thông tin đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Cho phép thiết lập các thông tin về cơ quan thi hành án

image35

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã đơn vị

Mã của cơ quan thi hành án

Tên

Tên của cơ quan thi hành án

Địa chỉ

Địa chỉ của cơ quan thi hành án

Đơn vị chủ quản

Tên của đơn vị chủ quản của cơ quan thi hành án

Mã số thuế

Mã số thuế của cơ quan thi hành án

Điện thoại

Điện thoại liên hệ của cơ quan thi hành án

Fax

Số Fax của cơ quan thi hành án

Mã số (Tài khoản ngân hàng)

Số tài khoản tại ngân hàng của cơ quan thi hành án

Nơi mở (Tài khoản ngân hàng)

Nơi cơ quan thi hành án mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng

-       Nhập các thông tin cần thiết lập về cơ quan thi hành án và tài khoản ngân hàng.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác

Xem thêm:

-       Tùy chọn chung

-       Người ký

-       Thiết lập cảnh báo

-       Định dạng số

-       Báo cáo

-       Sao lưu

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.